DESIGN

2 Iyun 2020

Kreativ Azərbaycan onlayn təlim proqramı - "Dizayn" - Dərs 1/8 Təqdimatçı-dizayner Rəhim İsmayıl

3 Iyun 2020

Kreativ Azərbaycan onlayn təlim proqramı - "Qablaşdırma dizaynı" - Dərs 2/8 Təqdimatçı-dizayner Rəhim İsmayıl

4 Iyun 2020

Kreativ Azərbaycan onlayn təlim proqramı - "Brend və brendləşdirmə" - Dərs 3/8 Təqdimatçı-dizayner Rəhim İsmayıl

5 Iyun 2020

Kreativ Azərbaycan onlayn təlim proqramı - "Rəng" - Dərs 4/8 Təqdimatçı-dizayner Rəhim İsmayıl

close-btn

Stay in touch

Subscribe
Success subscribeFail subscribe
Thank you